Stege.se

KlaffstegeStege.se är en webbplats om olika typer av stegar samt dess användningsområde.

Stegar benämns ofta efter var de används  eller hur de är konstruerade.

Läs mer om de olika typerna av stegar som finns. Se innehåll i spalten till vänster.

Vanliga benämningar beroende på användningsområdet: arbetspallar, brandstege, bryggstege, fasadstege, poolstege, hushållsstege, schaktstege, stegpallar, takstege, utrymningsstege, vindsstege.
Benämningar på stegar utifrån dess konstruktion: aluminiumstege, klappstege, rak stege, repstege, teleskopisk stege , trästege, utskjuts stege.
Gränsen mellan vad som är stege eller trappa kan ibland vara tveksam. För mer information om trappor.

Vid bruk av stegar händer det ofta olyckor.  Slarv och okunnighet är med stor sannolikhet de orsaker som ger upphov till dessa olyckshändelser som i en del fall har dödlig utgång.

Viktigt att tänka på.

  • Alla stegar skall var gokända och i gott skick.
  • Att använda en stege på rätt sätt.
  • Är det säkrare med ställning eller t ex skylift.

Det finns flera tillverkare av stegar i Sverige